Produktion

Hela kedjan

Från utveckling till färdig elmotor

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

Se vår produktion
Vätskekylda motorer

Vätskekylda motorer

Serie HP

Hög effekt i liten formfaktor

En tyst och vibrationsfri motor utan fläkt. Passar bland annat för förhållanden med höga krav på renlighet.

En elmotor framtagen för maskiner där krav ställs på renlighet och låga ljud- och vibrationsnivåer, speciellt viktigt vid höga varvtal då en konventionell motors fläktljud blir relativt högt. Den har också hög uteffekt i förhållande till byggstorlek och vikt.

Det här är en motor för krav på renlighet och låga underhållskostnader. Eftersom motorn saknar fläkt och kylribbor och har en slät yta är den lätt att hålla ren. Samtidigt gör avsaknaden av fläkt att luftens föroreningar (damm, oljedimma etc) inte blåser in över motorn eller över maskiner och produktionsutrustning. Detta ger också en avsevärt förbättrad miljö för personal och operatörer.

Fakta och utföranden

Vätskekyld motor med hög effekt.
Monteringssätt: Fotmonterad (vagga) eller flänsmonterad

  • EC-storlek: 90-180
  • 2-25 kW vid 1500 rpm (4-poligt utförande vid 50 Hz)
  • 750-3000 rpm, även i tvåhastighetsutförande (Dahlanderkoppling)