Produktion

Hela kedjan

Från utveckling till färdig elmotor

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

Se vår produktion
Standard i gjutjärn

Standard i gjutjärn

Serie R

Storlek 63 till 160

Kraftfull elmotor, med statorstomme och lagersköldar av gråjärn, för krävande tillämpningar i tuff miljö.

Statorstomme och lagersköldar av gråjärn ger ett robust och välavdämpat hölje.
Rotorerna är dynamiskt balanserade med halv kil och lagrade i helkapslade spårkullager, axiellt ansatta av en kraftig fjäderbricka och försedda med kylfläkt av termoplast eller aluminium som omsluts av fläktkåpa i stålplåt.

- Smörjnipplar för eftersmörjning av kullagren är standard på R 160.
- R-programmet omfattar normerade och kundanpassade utföranden.

Fakta och utföranden

 • IEC storlek 63-160
 • 0.12-15.0 kW vid 1500 rpm (4-poligt utförande vid 50 Hz)
 • 750-3000 rpm, även tvåhastighetsutförande (Dahlanderkoppling/skilda poltal)
 • Fotmotor IM 1001
 • Flänsmotor IM 3001, IM 3601
 • Fot-Flänsmotor IM 2001, IM 2101
 • Utförande med två axeländar IM 1002, IM 3002, IM 3602
 • Utan lagersköld på drivsida IM 1201, IM 9101
 • Smörjnipplar för eftersmörjning av kullagren är standard på R 160
 • Motorerna tillverkas normalt för både 50 och 60 Hz. Andra frekvenser/spänningskombinationer  offereras
 • Utförande med UL-isolation och i förekommande fall även CSA godkännande