Produktion

Hela kedjan

Från utveckling till färdig elmotor

100% made in Sweden. Fullständig kontroll på alla processteg, från utveckling till sluttest.

Se vår produktion
Centrifugmotorer

Centrifugmotorer

Specialmotorer med ett förhöjt startmoment och motströmsbroms för fristående centrifuger

Specialmotor för fristående centrifuger där centrifugkorgen monteras direkt på den koniska axeltappen.
Motorerna är dimensionerade för lång tung start och motströmsbromsning. Samtliga modeller är försedda med rotationsvakt som garanterar säkert stopp.

Fakta och utföranden

  • Storlek: 80-132
  • 0.33 – 0,65 kW vid 1500 rpm
  • Monteringssätt: Fast stående eller frihängande i fläns